SwemaTwin - injustering av ventilation

SwemaTwin - injustering av ventilation

SwemaTwin

Art.nr: SwemaT [Se större]
• Proportionalitetsmetoden
• Halverad kostnad med bara en tekniker
• Kan utföras på halva tiden
• Ökad vinstmarginal
• Nöjdare uppdragsgivare ger fler kunder


SwemaTwin - fördelar

Med SwemaTwin kan tiden samt arbetresursen, och därmed kostnaden, för en injustering av ett ventilationssystem minskas med hälften eller mer. Som injusteringsföretag kan Du ta fler och mer komplicerade uppdrag med samma resurser. Nya lokaler kan snabbare börja användas, störningen minskas på befintlig verksamhet. Alla blir nöjda, uppdragsgivaren, injusterare och brukare. SwemaTwin ger bra referenser och nya uppdrag.

SwemaTwin – injustering genom trådlös kommunikation

Vid proportionell injustering är kvoten mellan donet som justeras och referensdonet det viktiga.
Referensdonets flöde kan fås från en annan mättekniker per telefon eller radiokontakt, eller genom att själv gå tillbaka och läsa av referensdonet. För en exakt injustering kan referensdonets värde behöva läsas av flera gånger per justerat don.
Genom att koppla två mätinstrument till var sitt modem kan Du i ditt huvudinstrument fjärravläsa mätinstrumentet på referensdonet. Referensdonets exakta värde visas hela tiden när övriga don justeras. Förhållandet i procent (%) mellan det don som justeras och referensdonet visas också, vilket minskar behovet av tidskrävande beräkningar. SwemaTwin gör att injusteringar enligt proportionalitetsmetoden enkelt och snabbt kan utföras av en person.

SwemaTwin - utrustning

För att injustera med SwemaTwin används ett huvudinstrument med tillhörande Bluetooth- eller radiomodem. Huvudinstrumentet är en Swema 3000md/mdH+, SwemaFlow 126 Twin eller 4001 Twin. SwemaFlowerna har Bluetooth modem och beskrivs på SwemaFlow 126 respektive SwemaFlow 4001 webbsidor.
På referensdonet placeras en SwemaMan 8 med radio- eller Bluetoothmodem. De olika inkopplingsalternativen beskrivs i manualen nedan. Räckvidden är längre för radiomodemen. Bluetoothsmodemen kan få förlängd räckvidd med repeater. Se räckvidd under respektive modem.

Proportionalitetsmetoden.pdf

Manual SwemaTwin med Radio och Bluetooth modem.pdf

Swema AB, Org.nr. 556052-5551