Temperaturmätare

Temperaturmätare

SwemaTemp 21 med T14 i väska

Art.nr: 770270_
765250_
767190 [Se större]
SwemaTemp 21 med T14 mäter mycket snabbt och noggrant lufttemperaturen. Till instrumentet finns dessutom fler Pt100- och Ni100-givare för att mäta temperatur i vatten och andra vätskor. Välj givare nedan.

Manual
SwemaTemp 21 Pt/Ni 100 ingång:
-50...850°C
Upplösning: 0,1°C
Kalibrerad vid 0, 200, 400 och 850°C

Mätoäkerhet (95% konfidens)
±0,15% avläst värde, lägst ±0,3°C, exklusive givare
Se givares tekniska data för mätosäkerhet för SwemaTemp 20 inklusive givaren
Swema AB, Org.nr. 556052-5551