Mikromanometer med externa givare

Mikromanometer med externa givare

Swema 3000md

Art.nr: 764202 [Se större]
• Mikromanometer och logger -300...1500 Pa
• Anemometer, fukt- och temperaturgivare
• Täthetsprovare
• SwemaTwin modem
• Automatisk densitetskompensering
• Mätprogram enligt EN 16211 och ISO 7730


Swema 3000md är en multifunktionell mikromanometer och logger med extern anemometer, temperatur- och fuktgivare, täthetsprovare och modem. Den är framtagen för noggrann mätning och balansering av ventilation samt för applikationer inom industri och forskning.

Instrumentet har en inbyggd givare för differentialtryck och en ventil för nollställning. Det har även ett antal specifika mätprogram enligt kraven ställda i EN 16211, och ISO 7730. Lufthastighet mäts via prandtlrör. Luftflöde visas från lufthastigheter över en area eller upmätta över en ventil med k-faktor. Den inbyggda barometern och termoelementet kompenserar automatiskt hastigheten och flödet för luftens densitet.

SwemaTwin proportionell injustering av ventilation med modem.

Produktblad, Manual

Mätområde:
Differenstryck: -300... 1500 Pa (Inbyggd manometer)
Lågtrycksvariant, Art.nr. 764205 0...max 20 Pa med 0,1 Pa kalibreringsosäkerhet mot normalt 0,2Pa i detta område
Valbar upplösning: 0,01, 0,1 eller 1 Pa
Barometer: 600...1200 hPa
Temperatur Pt 100: -200...850 °C
Temperatur Ni 100: -40 - 200 °C
Temperatur typ K: -270...1372 °C (termoelement standardkurva)
Trådgivare:-40...400°C (medföljande, klass 1, typ K)
Lufthastighet: ca 2...49 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differenstryck: ±0,3% avläst värde, lägst ± 0,3 Pa (efter nollning)
Barometer: ±2,5 hPa
Pt 100 / Ni 100: ±0,04%avläst värde, lägst ±0,1°C, utan givarens osäkerhet
Typ K: ±0,3°C vid -10...70°C temperaturingång termoelement, utan givarens osäkerhet

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 sekund
Minne: 1.300 mätprotokoll eller 10.500 loggade rader med 3st värden
Arbetstemperatur: 0...50°C
Batteri: 2 st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 17 timmar med Alkaline och SWA 31 (8,5h med displaybelysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning. RS232 (för Bluetoothmodem)
Mått: 212x82x36 mm
Vikt: 490g
Kapsling: IP50 (mot damm)

Inkluderar: Instrument, USB-kabel, kalibreringscertifikat

Lufthastighets-/luftflödesgivare
SWA 31 / 31E: .
(teleskopgivare): Luftflöde enligt EN 16211 metod ID 2.
SWA 03 draggivare: enligt ISO 7730.

Fuktgivare
Rotronic HC2-givare: relativ luftfuktighet i luft / material 0...100 %RF, daggpunkt, vatteninnehåll/vattenhalt (g vatten / kg torr luft).

Temperaturgivare
SWA 14, SWA 50...56: Luft, instick, vätska, material

Mätprogram
För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätprogram. Till exempel finns Comfort (CO) för draggivaren och Loggning (Log) för alla givare. Mätprotokoll och loggfiler kan lagras och överföras till PC.

(m) manometer -300...1.500Pa
Med den inbyggda manometern tillsammans med Prandtlrör mäter Swema 3000md lufthastighet och luftflöde i ventilationskanal (enligt EN 16211 metod ID 1, ID 3, ST 1, ET 1). När du kopplar direkt till ett ventilationsdon och knappar in K-faktorn visar displayen luftflödet. Instrumenet har inbyggd ventil så givarens nollpunkt kontrolleras automatiskt varje gång du registrerar ett mätvärde. Du mäter rätt i alla lägen och behöver inte koppla loss slangarna!

Det går att koppla ur automatnollningen och då tas varje mätpunkt något snabbare!

Differenstryckgivare i Swema 3000md är den bästa från Swema och det går att ställa in 0,01Pa upplösning

(d) för densitetskompensering
Tack vare barometern och termoelementet kan luftens tryck och temperatur alltid mätas. Därmed fås en automatisk densitetskompenserad lufthastighet och luftflöde.
När en givare med inbyggd temperaturmätning (SWA 31) ansluts används dess temperaturvärde för densitetskompensering av luftflödet/hastigheten.

Kalibrering
Eftersom Swema 3000md innehåller barometer och difftryckmätare rekommenderas kalibrering varje år. Övriga givare som Du ansluter till instrumentet är individuellt kalibrerade och kan lämnas för kalibrering utan instrument. Kalibreringsprotokollet sparas i instrument och givare och kan lätt överföras det till PC via USB-kabel.

Mer information om kalibrering och service hittar Du under Service.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551