IR termometer

IR termometer

TempSo 5

Art.nr: 442164
• Hög noggrannhet
• Brett temperaturområde
• Zoom-funktion


TempSo 5 mäter IR-strålning (Infraröd) beröringsfritt från en yta och visar yt-temperatur. Till hjälp har TempSo 5 ett X-lasersikte som visar den verkliga mätytan. Mätytans diameter är en 75-del av avståndet.
Med ett skjutreglage kan optiken ställas om för att mäta på en millimeters yta vid avståndet 62mm.
Termoelementingång typ K. Inkl. Termoelement (instick)
Minne för 100 mätvärden med datum och klockslag.
Inklusive mjukvara för online-mätning.

Applikationer

Med IR-instrument är det lätt att hitta dålig isolering och köldbryggor i hus, varmgång i motorer och lager, överslag eller läckage på maskiner och elektriska installationer. Andra exempel är elkomponenter, asfaltsläggning, värmeväxlare, ventilationstemperaturer, svetsmembran, temperaturdifferensen på rörförgreningar (se till att instrumentets mätyta stämmer överens med diametern på rören), yttemperatur på mat och andra lagrade produkter samt scanning över en yta för att få fram en värmeprofil. Ett alternativ är att visa yttemperaturer som bild med värmekamera.


Manual TempSo 5


Temperatur område IR: -35…900°C (-30…1650°F)
Temperatur område prob: -35…900°C (-30…1650°F)
Temperatur enhet: °C/ °F (omkopplingsbar)
Spektralområde: 8…14μm
Optisk upplösning: 75:1 (16mm@1200mm/ 90% energi)
omkopplingsbar till CF (close focus): 1mm@62mm/ 90% energi
Minsta mätyta: 1mm@62mm (CF mode)
Temperatur upplösning: 0,1°C
Noggrannhet IR 1): ±0,75°C or ±0,75% avläsning (det som är störst)
Noggrannhet t/c ingång: ±0,75°C eller ±1,0% avläst (det som är störst)
Repeterbarhet: ±0,5°C or ±0,5% avläst (det som är störst)
Temperatur koefficient 2): ±0,05K/K or ±0,05%/K (det som är störst)
Respons tid: 150 ms (95% signal)
Display: LCD Flip Display med bakgrundsbelysning
(horisontell och vertikal visning kontrollerad med positions sensor)
Display bakgrundsbelysning: grönt och alarm färger (röd/ blå)
Bar graph display: auto skalning
Laser: <1mW, class II, 630-650 nm
SF: patenterad hårkors laser
(storlek på hårkorset = mätfläck@ alla avstånd)
CF: två punktslaser (laser punkt = mätfläck@ fokusavstånd)
Kalibreras hos Swema med 2 års intervall

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93