TempSo 0

Art.nr: 442165
TempSo 0 mäter IR-strålning (Infraröd) från en yta och visar yt-temperatur beröringsfritt.
Mätytans diameter är något mindre än avståndet.
Fast emissionsfaktor som passar färgade ytor. Minsta yta är ca 5mm när man håller instrumentet direkt mot ytan.

Applikationer
Enkelt IR-instrument för att hitta dålig isolering och köldbryggor i hus, varmgång i motorer eller elektriska installationer. Andra exempel är elkomponenter, temperaturdifferensen på rörförgreningar (se till att instrumentets mätyta stämmer överens med diametern på röret). Man kan även få en yttemperaturbild med värmekamera.

Manual TempSo 0


×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93