SwemaTwin Bluetooth modem

SwemaTwin Bluetooth modem

SwemaTwin Bluetooth 8 modem

Art.nr: 770060 [Se större]
• Ventilationsinjustering
• Proportionalitetsmetod
• Trådlöst


Bluetooth modempaket för SwemaTwin. Ett st komplett modem till en SwemaMan 8. Med en SwemaMan 8 på referensdonet så fås mätvärdet via Bluetooth och avläses med en Swema 3000, alternativt en SwemaFlow 126 Twin. Tidsbesparande vid injustering enligt proportionalitetsmetoden.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93