SwemaTwin Bluetooth modempaket

SwemaTwin Bluetooth modempaket

SwemaTwin Bluetooth 3000-8 modem

Art.nr: 768730 [Se större]
• Ventilationsinjustering
• SwemaMan 8
• Swema 3000
• Proportionalitetsmetod
• Trådlöst


Bluetooth modempaket för SwemaTwin. Två st kompletta modem kopplar ihop en Swema 3000 och en SwemaMan 8. Med en SwemaMan 8 på referensdonet så fås mätvärdet via Bluetooth och avläses med en Swema 3000. Tidsbesparande vid injustering enligt proportionalitetsmetoden.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93