SwemaRef

Art.nr: 763980
SwemaRef har en hög noggrannhet och låter dig kontrollera noggrannheten på din lufthastighetsgivare. Genom regelbundna kalibreringar och kontroller försäkrar du dig om att instrumenten är klara att användas för mätning.
En ytterligare fördel är att ta reda på om eller när dina instrument behöver justeras.

SwemaRef levereras kalibrerad för de givare du vill kunna kontrollera. SwemaAir 40, 50, SWA31 och SWA31E har exempelvis samma givare och har därför samma kalibrationsfaktorer, C. (motstånd i kanal) Det går också att kalibrera luftflödesstosar när riggen har en gavel för att kalibrera luftflödesstos.

SwemaRef beställs tillsammans med en väldigt noggrann tryckgivare: Swema3000md, SwemaMan 80 eller SWA 10. Krav på tryckgivaren: 5-110 Pa med upplösningen 0,1 Pa.

SwemaRef och tryckgivaren kalibreras med och för de typer av lufthastighetsgivare som man vill kunna justera och kalibrera. Ju bättre repeterbarhet en givare har desto bättre blir SwemaRef:s noggrannhet.

Mätprincip
3 olika hastighetsintervall. Tryckfall över 2 strypbrickor: 0,6-1 m/s och 1-3 m/s. Dysa: 3-12 m/s.

Sambandet mellan lufthastigheten och uppmätt tryckfall över strypbricka eller dysa:
v=K1*kvadratrot(DeltaP) cm/s

v=K2*kvadratrot(DeltaP) cm/s

v=K3*kvadratrot(DeltaP) cm/s

K=kalibrationsfaktor×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93