SwemaMan 80

Art.nr: 763360 [Se större]
  • Difftryck -150... 1500 Pa
  • Luftflöde
  • Lufthastighet
  • Barometer
SwemaMan 80 är en ny lägesoberoende mikromanometer som mäter differenstryck, lufthastighet och luftflöde (K-faktor eller area). SwemaMan 80 har en inbyggd barometer som tillsammans med rätt inställd temperatur kompenserar för luftens densitet.
Instrumentet har hög noggrannhet, inbyggd ventil samt en upplösning av 0,1 Pa. Med SwemaMan 80 kan du mäta differenstryck över t.ex ventilationsdon och spjäll och få flödet i l/s eller m3/h och trycket i Pa. SwemaMan 80 kan också mäta lufthastighet och luftflöde med Prandtlrör. Instrumentet är stabilt och när nollställning behövs sker det med hjälp av en tryckknapp, inbyggd ventil gör att du inte behöver ta bort slangarna. SwemaMan 80 har valbar tidskonstant och man kan enkelt se max, min och medelvärdet. 84 st fler- eller enpunktsmätningar kan sparas för överföring till PC. Levereras med två lätt utbytbara AA-batterier.

Andra Modeller:
763362 SwemaMan 80H+: -500...8000Pa

Manual SwemaMan80.pdf (0,5Mb)Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta