Tryckmätare

Tryckmätare

SwemaMan 7

Art.nr: 768310 [Se större]
• Difftryck -1000...+9999 Pa
• Luftflöde
• Lufthastighet


SwemaMan 7 är en lägesoberoende mikromanometer som mäter differenstryck, lufthastighet och luftflöde (K-faktor eller area). I instrumentet anges luftens temperatur och barometertryck för att kompenserar för luftens densitet.
Instrumentet har stort mätområde, god noggrannhet med en upplösning av 0,1 Pa. Med SwemaMan 7 kan du mäta differenstryck över t.ex ventilationsdon och spjäll och få flödet i l/s eller m3/h och trycket i Pa. SwemaMan 7 kan också mäta lufthastighet och luftflöde med Prandtlrör. Instrumentet är stabilt och när nollställning behövs sker det med hjälp av en tryckknapp efter bortkoppling av slangarna. SwemaMan 7 har valbar tidskonstant och man kan enkelt se max, min och medelvärdet. Mätningarna kan sparas för överföring till PC.

SwemaTerminal 3 för PC.

Produktblad SwemaMan 7

Manual SwemaMan 7

Mätområde:
Differenstryck: -1000…9999 Pa
Upplösning: 0,1 Pa, 1 Pa vid 1000...9999 Pa
Lufthastighet: ca 2...129 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differenstryck: ±1% avläst värde, min ±0,5Pa (efter nollning)

(Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, <80%RF, icke aggressiva gaser)

Övrigt:
Tidskonstant: 0,5 / 1 / 2 / 10 s
Minne: 300 mätprotokoll
Arbetstemperatur: 0...+50°C
Batteri: 2st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 150h (24h med display belysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning.
Mått: 180x82x36 mm
Vikt: 390g
Kapsling: IP50

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93