SwemaMan 60

Art.nr: 763350 [Se större]
• Difftryck
• -300...+5000 Pa
• ±1%, min ±1,5 Pa
• Lufthastighet


SwemaMan 60 är en mikromanometer som
mäter luftens differenstryck -300...+5000Pa
eller lufthastighet med prandtlrör 2...91 m/s.
Instrumentet har hög noggrannhet samt en
upplösning av 0,1 Pa.

Med SwemaMan 60 kan du mäta differenstryck över t ex ventilationsdon. Du kan också mäta lufthastighet med prandtlrör. SwemaMan 60 är stabil och när nollställning behövs sker det med hjälp av en tryckknapp. Trots stort mätområde så är lägesberoendet mycket lågt.

Manual SwemaMan 60.pdf (0,2Mb)Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta