Luftflödesstos 1,5...125 l/s

Luftflödesstos 1,5...125 l/s

SwemaFlow 126

Art.nr: 769580 [Se större]
Bäst i Test
• Till- och frånluft
• 150 gram lättare
• Två mätmetoder
• Lagrar mätvärden
• Barometer
• Temperatur
• Kompensering av tryckfall
• Kompensering av luftdensitet


Luftflödesstosen finns i två utförande:
SwemaFlow 126 art.769580
SwemaFlow 126 Twin (Bluetooth) art.769980

SwemaFlow 126
mäter både till- och frånluft. För tilluft rekommenderas de längre stosarna 650x650 mm eller 250x650 mm.
Mätområdena är 1,5...125 l/s (5,4...450 m³/h), temperatur 0...50 °C och barometer 600...1200 hPa.
Mätprincipen är en lindad varmtråd enligt "Swemaprincipen", vilken ger ett bra medelvärde av luftflödet. Varmtråden tillsammans med de längre stosarna (650x650 mm eller 250x650 mm) gör stosen även lämplig för snedblåsande don.
För virveldon kompletteras 650x650 mm stosen med ett mätkryss som riktar flödet rakt genom mätenheten. Den medföljande stosen (300x300 mm) kan användas för tilluftsdon om man kontrollerar att resultatet blir detsamma som med en större stos.

Digital Display
En tydlig digital display sitter monterad direkt på stosen och siffrorna är lätta att se. Genom en knapptryckning väljer du att visa i l/s eller m3/h. Trycks bägge knapparna ner blir displayen belyst!

Kompensering av tryckfall
En stosmätare påverkar mer eller mindre flödet genom ventilationsdonet. SwemaFlow 126 har Swemas inbyggda "backpressure metod" och kompensera för eventuell strypning av luftflödet. Då mäter du även med god noggrannhet i system med låga tryck, vilket är vanligt för tilluftsdon. Genom att ta två mätningar, varav en med strypring (se bild) kan SwemaFlow 126 räkna ut vad flödet skulle vara utan stosen på plats. Backpressure-metoden har visat sig ha god noggrannhet och följer EN 16211:2015 metod ST 33 och ET23. Se Tekniska data.

Direktvisning
Förutom Backpressuremetoden finns direktvisning som kan låsas med en knapptryckning enligt EN 16211:215 ST 31 och ET 21. Direktvisningen kan även skalas med hjälp av en flödesfaktor. Perfekt för injusteraren som kalibrerat direktvisningen mot tex. backpressuremetoden. Frysning av mätvärdet i displayen är bra där det är svårt att se displayen vid mätning.

Mäta med SwemaFlow 126
SwemaFlow 126 är utrustad med två handtag som du håller i när du trycker stosen mot donet.
Mätvärdena lagras med hjälp av en knapp som sitter på mätenheten. Stosen har ett inbyggt batteri med tillhörande snabbladdare.

Mäta med SwemaFlow 126 Twin
SwemaFlow 126 Twin har ett inbyggd Bluetooth-modem som kan kommunicera med en Swema 3000/md/mdH+, alternativt en SwemaMan 8, om dessa kompletteras med ett Bluetooth-modem. Läs mer här: SwemaTwin

Barometer, temperatur
Densitetskompensering av luften gör det möjligt att mäta det verkliga luftflödet. Temperatur och barometertryck kan lätt visas med en knapptryckning.

Ombyggnad
Vi kan bygga om din äldre SwemaFlow till senaste modell:
SwemaFlow 126 till 126 Twin art.769990
SwemaFlow 125/125D till 126 art.769880
SwemaFlow 125/125D till 126 Twin art.770020

Information om kalibrering och service hittar Du under Service.

SwemaFlow 126 har samma prestanda som SwemaFlow 125D som blev bäst i testet:

Rapport om mätosäkerhet hos direktflödesmätare.pdf

SwemaFlow 126 manual.pdf

SwemaFlow 126 Twin, tillägg manual för SwemaTwinmätning.pdf

SwemaTerminal 3 - Fri programvara för uppkoppling mot PC.

Mätområde
Luftflöde: 1,5...125 l/s, 5,4...450 m³/h
Temperatur: 0...50 °C
Barometer: 600...1200 hPa

Mätosäkerhet
Luftflöde: ± 3 %, min ± 0,5 l/s, ± 1,8 m3/h
Temperatur: ± 0,5 °C
Barometer: ± 3,5 hPa

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80 % RF, icke aggressiva gaser

Metodosäkerhet backpressuremetoden
±10 %, ej bättre än 1 l/s

Metodosäkerhet med 95 % täckningssannolikhet,
se AMA VVS & Kyl 09, avsnitt YTC.1, och "EN 16211:2015 metod ST33 och ET23"

Övrigt
Minne: 9999 Mätningar
Mätöppning: 300 x 300 mm (innermått)
Höjd: 575 mm (inkl. stos 300x300 mm)
145 mm (endast mätenhet)
Vikt: 1,82 kg ( inkl. stos 300x300 mm och ring)
Drifttid: 2 - 12 timmar
Laddtid: < 2 timmar

Inkluderar
Mätenhet, strypring, 300 x 300 mm frånluftstos, 230 V laddare, USB-kabel, kalibreringscertifikat, manual, väska

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93