SwemaFlow 125D-4000 PC kommunikation

Art.nr: Communication [Se större]
För att kommunicera med SwemaFlow 125D eller 4000 måste en driver för virtual com-port vara installerad på PC:n.
Följ instruktionerena för driver-installation under
SwemaFlow 125D, 4000 uppgradering.

Därefter installeras ett gratisprogram från Sourceforge.jp. Var noga med att du går till nedladdningsidan (det finns en del reklam) och ladda ned teraterm installationen. Vid installation välj custom installation men installera varken LogMeTT eller TTLEditor. Klicka på Cancel för dessa installationer. Teraterm

Innan TeraTerm körs ska SwemaFlow 125D/4000 vara påslagen och inkopplad med USB sladd till PC:n.
När TeraTerm Select körs väljs COM-ports nummer på PC:n (USB porten används men fungerar som en virtuell COM-port). Det är viktigt att samma USB-kontakt används på PC:n när uppkoppling ska göras nästa gång.
Tryck ENTER på PC:ns tangentbord och en lista med kommandon visas. Genom att tryck "mellanslag" på PC:n sänder SwemaFlow tillbaka mätdata. Skicka "mellanslag" med minst en sekunds mellanrum för att nya värden ska skickas från SwemaFlow.Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta