SwemaFlow 125D

Art.nr: 767000 [Se större]
• Stor display
• Två mätmetoder
• Lagrar mätvärden
• Barometer
• Temperatur
• Kompensering av tryckfall
• Kompensering av luftdensitet


SwemaFlow 125D - Luftflödesstos

SwemaFlow 125D mäter både till- och frånluft. För tilluft rekommenderas de längre stosarna 650x650 och 250x650mm. Mätområdena är 1.5...125 l/s (5.4...450 m³/h), temperatur 0...50 °C och barometer 600...1200 hPa. Mätprincipen är en lindad varmtråd "Swemaprincipen", vilken ger ett bra medelvärde av luftflödet. Varmtråden tillsammans med de längre stosarna (650x650 eller 250x650mm) gör också stosen lämpligare för snedblåsande don. Den medföljande stosen (300x300mm) kan användas för tilluftsdon om man kontrollerar att resultatet blir detsamma som med en större stos.

Digital Display
En tydlig digital display sitter monterad direkt på stosen och siffrorna är lätta att se. Genom en knapptryckning väljer du att visa i l/s eller m3/h. Trycks bägge knapparna ner blir displayen belyst!

Kompensering av tryckfall
En stosmätare påverkar mer eller mindre flödet genom ventilationsdonet. SwemaFlow 125D har Swemas inbyggda "backpressure metod" och kompensera för eventuell strypning av luftflödet. Då mäter du även med god noggrannhet i system med låga tryck, vilket är vanligt för tilluftsdon. Genom att ta två mätningar, varav en med strypring (se bild) kan SwemaFlow 125D räkna ut vad flödet skulle vara utan stosen på plats. Backpressure-metoden har visat sig ha god noggrannhet. Se Tekniska data.

Direktvisning
Förutom Backpressuremetoden finns direktvisning som kan låsas med en knapptryckning. Direktvisningen kan även skalas med hjälp av en flödesfaktor. Perfekt för injusteraren som kalibrerat direktvisningen mot tex. backpressuremetoden. Frysning av mätvärdet i displayen, perfekt vid tillfällen där det är svårt att se displayen vid mätning.

Mäta med SwemaFlow 125D
SwemaFlow 125D är utrustad med två handtag som du håller i när du trycker stosen mot donet.
Mätvärdena lagras med hjälp av en knapp som sitter på mätenheten. Stosen har ett inbyggt batteri med tillhörande snabbladdare.

Barometer, temperatur
Densitetskompensering av luften gör det möjligt att mäta det verkliga luftflödet. Temperatur och barometertryck kan lätt visas med en knapptryckning.

Information om kalibrering och service hittar Du under Service.


SwemaFlow 125D manual.pdf

Rapport om mätosäkerhet hos direktflödesmätare.pdf


×Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta