SwemaAir 50

Art.nr: 762620 [Se större]
• Lufthastighet
• Luftflöde
• Temperatur
• Barometer


SwemaAir 50 mäter lufthastighet 0,1-30 m/s. Som standard är instrumentet kalibrerat upp till 12 m/s och tilläggskalibrering från 12... 30m/s kan beställas. SwemaAir 50 har en inbyggd barometer som tillsammans med temperaturgivaren kompenserar
för luftens densitet. Hastighetsvisning och direkt flödesvisning i l/s eller m3/h, flödesberäkning med eller utan hänsyn till k2-faktor (kanalfaktor). Arean läggs in direkt, som diameter eller med höjd och bredd. Max, min och medelvärde för varje mätning visas på displayen. Displayen har belysning. Två lätt utbytbara vanliga eller laddbara batterier används.

Instrumentet har ett brett användningsområde,
exempelvis kan du kontrollera drag kring fönster,
lufthastighetsmätning över galler och i kanaler och mätning av lufthastighet i dragskåp.

Manual SwemaAir 50.pdf (0,4Mb)Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta