Anemometer

Anemometer

SwemaAir 5

Art.nr: 768480 [Se större]
• Lufthastighet
• Luftflöde
• Temperatur
• Barometer


SwemaAir 5 mäter lufthastighet 0,1-30 m/s. Som standard är instrumentet kalibrerat upp till 12 m/s och tilläggskalibrering från 12... 30m/s kan beställas. SwemaAir 5 har en inbyggd barometer som tillsammans med temperaturgivaren kompenserar
för luftens densitet. Hastighetsvisning och direkt flödesvisning i l/s eller m3/h, flödesberäkning med eller utan hänsyn till k2-faktor (kanalfaktor). Rätt K2-faktor enligt SS-EN 16211:2015 (Tagna ur Sluttrapport, Nordtest Prosj. 1463-99, Samkalibrering av utstyr for luftmengdemåling. Prosjetrapport av Norges Byggforskningsinstitutt. Rev. 2001-05-23) kan ställas in att användas automatiskt så att korrigering görs. Arean läggs in direkt, som diameter eller med höjd och bredd. Max, min och medelvärde för varje mätning visas på displayen. Displayen har belysning. Två lätt utbytbara vanliga eller laddbara batterier används.

Instrumentet har ett brett användningsområde.
Till exempel luftflödesmätning i kanal eller över galler. Även för kontroll av drag kring fönster och lufthastighetsmätning i dragskåp.

SwemaAir 5 manual

SwemaTerminal 3 för PC.


Mätområde
Lufthastighet: 0,1... 12 m/s
12...30 m/s som option
Temperatur: -20...80°C
Barometer: 600...1200 hPa

Mätosäkerhet vid 23°C:
±0,04 m/s vid 0,1...1,33 m/s
±3% avläst värde vid 1,33...30 m/s
Temperatur: ±0,3°C

Mätosäkerhet vid +10...+30°C
±0,05 m/s vid 0,1...1,33 m/s
±5% avläst värde vid 1,33...30 m/s

Mätosäkerhet vid -20...80°C:
Temperatur: ±1,0°C

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt

Övrigt
Batteri: 2 st IEC LR6, AA/laddbara batterier
Storlek: 180x82x36mm, 195x93X36mm med givare,
Givarstorlek: dia. 8...10 mm givare: 66cm, Inklusive 1...2 meter spiralkabel.
(Art.nr. 768482 66cm givare med 4 m rak kabel)
På förfrågan 66cm givare med 50 cm förlängning inklusive 1,5...2,5 m spiralkabel
Vikt: 500g

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93