SwemaAir 40

Art.nr: 763000 [Se större]
• Lufthastighet
• Temperatur
• Enkel att använda


SwemaAir 40 mäter lufthastighet 0,1...30 m/s vid 10...30°C. Temperatur kan mätas i ett bredare område: -20...+80°C. Som standard är instrumentet kalibrerat upp till 12 m/s och tilläggskalibrering från 12... 30m/s kan beställas.
SwemaAir 40 har en upplösning på två decimaler för lufthastighet och en decimal för temperatur. Instrumentet har ett brett användningsområde, exempelvis kan du mäta lufthastigheten i ventialtionskanaler, över galler och i dragskåp samt leta drag kring fönster.

Manual SwemaAir 40.pdf (0,2Mb)Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta