Mikromanometer

Mikromanometer

Swema 3000mdH+

Art.nr: 764203 [Se större]
• Mikromanometer - inbyggd
• Barometer - inbyggd
• Täthetsprovare - ansluts
• Termoelement-kontakt
• Modem-kontakt
• USB-kontakt
• Loggning
• Givare för:
• Luftflöde
• Lufthastighet
• Differenstryck
• Temperatur
• Relativ Fukt


Swema 3000mdH+ är Swemas universalinstrument i toppversion med större mätområde men med något sämre mätosäkerhet för den inbyggda tryckgivaren. Förutom alla givare man kan koppla till har den också en inbyggd barometer samt termoelementkontakt.

Unika mätmetoder
För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätmetoder. Till exempel Comfort (CO) för draggivaren, Backpressure (Bp) för SwemaFlow 125 och Loggning (Log) finns för alla givare.

(m) manometer -10.000...10.000Pa
Med den inbyggda manometern tillsammans med Prandtlrör mäter Swema 3000mdH+ lufthastighet och luftflöde i ventilationskanal. När du kopplar direkt till ett ventilationsdon och knappar in K-faktorn visar displayen luftflödet. Instrumenet har inbyggd ventil så givarens nollpunkt kontrolleras automatiskt varje gång du registrerar ett mätvärde. Du mäter rätt i alla lägen och behöver inte koppla loss slangarna!

Med differenstryckgivare i Swema 3000mdH+ går det att ställa in 0,01Pa upplösning

(d) för densitetskompensering
Tack vare barometern och termoelementet kan luftens tryck och temperatur alltid mätas. Därmed fås en automatisk densitetskompenserad lufthastighet och luftflöde.

Ansluter man en givare med inbyggd temperaturmätning används dess temperaturvärde för densitetskompensering. Om temperaturmätare saknas på givaren, ex för tryckgivare SWA 10, SWA 07 och SwemaFlow 65, kan man ansluta sådan till Swema 3000 mdH+:s termelementkontakt eller knappa in temperaturvärde.

Kalibrering
Eftersom Swema 3000md innehåller barometer och difftryckmätare rekommenderas kalibrering varje år. Övriga givare som Du ansluter till instrumentet är individuellt kalibrerade och kan lämnas för kalibrering utan instrument. Kalibreringsprotokollet sparas i instrument och givare och du kan när som helst överföra det till PC eller miniskrivare för att visa Din uppdragsgivare.

Mer information om kalibrering och service hittar Du under Service.


Swema 3000 manual.pdf (1,75Mb)

SwemaTwin Bluetoothmodem

Swema 3000 uppgradering

SwemaTerminal 2.0 PC-kommunikation

Mätområde:
Differenstryck: -10.000…10.000Pa (Inbyggd manometer)
Valbar upplösning: 0,1 eller 1 Pa
Barometer: 600...1200 hPa
Temperatur: 270...1372 °C (standardkurva typ K)
Trådgivare:-40...400°C (medföljande, klass 1, typ K)
Lufthastighet: ca 2...129 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differenstryck: ±1% avläst värde, lägst ±0,4 Pa (efter nollning)
Barometer: ±2,5 hPa
Temperatur: ±0,3°C vid -10...70°C, Medföljande trådgivare ±2,5°C

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 sekund
Minne: 1.300 mätprotokoll eller 10.500 loggade rader med 3st värden
Arbetstemperatur: 0...50°C
Batteri: 2st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 17 timmar med Alkaline och SWA 31 (8,5h med displaybelysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning. RS232 (för Bluetoothmodem)
Mått: 212x82x36 mm
Vikt: 490g
Kapsling: IP50

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93