Universalmätare

Universalmätare

Swema 3000md

Art.nr: 764202 [Se större]
• Mikromanometer - inbyggd
• Barometer - inbyggd (densitet)
• Täthetsprovare - ansluts
• Termoelement-kontakt (densitet)
• Modem-kontakt
• USB-kontakt
• Loggning
• Givare för:
• Luftflöde
• Lufthastighet
• Differenstryck
• Temperatur
• Relativ Fukt


Swema 3000md är Swemas universalinstrument i toppversion. Förutom alla givare man kan koppla till har den två inbyggda givare: manometer och barometer samt termoelementkontakt.

Unika mätmetoder
För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätmetoder. Till exempel Comfort (CO) för draggivaren, Backpressure (Bp) för SwemaFlow 125 och Loggning (Log) finns för alla givare.

(m) manometer -300...1.500Pa
Med den inbyggda manometern tillsammans med Prandtlrör mäter Swema 3000md lufthastighet och luftflöde i ventilationskanal. När du kopplar direkt till ett ventilationsdon och knappar in K-faktorn visar displayen luftflödet. Instrumenet har inbyggd ventil så givarens nollpunkt kontrolleras automatiskt varje gång du registrerar ett mätvärde. Du mäter rätt i alla lägen och behöver inte koppla loss slangarna!

Det går att koppla ur automatnollningen och då tas varje mätpunkt något snabbare.!

Differenstryckgivare i Swema 3000md är den bästa från Swema och det går att ställa in 0,01Pa upplösning

(d) för densitetskompensering
Tack vare barometern och termoelementet kan luftens tryck och temperatur alltid mätas. Därmed fås en automatisk densitetskompenserad lufthastighet och luftflöde.

Ansluter man en givare med inbyggd temperaturmätning används dess temperaturvärde för densitetskompensering. Om temperaturmätare saknas på tillkopplad givare, ex för tryckgivare Swa 10, Swa 07 och SwemaFlow 65, kan man ansluta sådan till Swema 3000 md:s termelementkontakt eller knappa in temperaturvärde.

Kalibrering
Eftersom Swema 3000md innehåller barometer och difftryckmätare rekommenderas kalibrering varje år. Övriga givare som Du ansluter till instrumentet är individuellt kalibrerade och kan lämnas för kalibrering utan instrument. Kalibreringsprotokollet sparas i instrument och givare och du kan när som helst överföra det till PC eller miniskrivare för att visa Din uppdragsgivare.

Mer information om kalibrering och service hittar Du under Service.


Swema 3000 manual.pdf (1,75Mb)

SwemaTwin Bluetoothmodem

Swema 3000 uppgradering

SwemaTerminal 2.0 PC-kommunikation

Inbyggd manometer (difftryck):
-300…1.500Pa
Valbar upplösning: 0...2 decimaler
ca 2...49 m/s
Vid 23°C ±5°C: ±0,3% avläst värde, lägst ± 0,3 Pa
Max belastning ± 50 000 Pa

Inbyggd Barometer:
600...1200hPa ±2,5hPa

Termoelementkontakt Typ K:
-270...1372°C standardkurva Typ K
±0,3°C vid -10...70°C

Medföljande trådgivare klass 1:
-40...400°C ±2,5°C

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Huvudenhet:
Arbetstemperatur: 0...50°C
RS232, USB dataöverföring
2st 1,5V batterier
Minnet rymmer: 10.500 rader loggade värden med 3st värden per rad. ex: m/s, °C, hPa eller 1.300 mätprotokoll

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93