Universallogger

Universallogger

Swema 3000

Art.nr: 764200 [Se större]
• Modem-kontakt
• USB-kontakt
• Loggning
• Givare för:
• - Luftflöde
• - Lufthastighet
• - Temperatur
• - Relativ Fukt
• - Differenstryck


Swema 3000 är grundversionen i en serie universalinstrument.
Instrumentet går att komplettera med en inbyggd differenstryckgivare, barometer och termoelementkontakt. Då får man toppmodellen Swema 3000md eller Swema 3000mdH+. Med hjälp av givaren SWA 31 kan även mätningar enligt EN 16211 metod ID 2 utföras.

Swema 3000 passar för noggrann mätning inom industri, fastighet och ventilation. Instrumentet utvecklas kontinuerligt och kan uppdateras med senaste programvaran via USB. Swema 3000 har en mängd kraftfulla mätprogram med inbyggda beräkningar som förenklar noggranna mätningar.

Densitetskompensering
I Swema3000 kan man knappa in lufttryck och temperatur för att få densitetskompenserat luftflöde och lufthastighet. Givarens temperatur används när givaren har inbyggd temperaturmätning.

Kalibrering - långt intervall
Swema 3000 har inga givare inbyggda och behöver endast kalibrering var 5:e år. Givarna som Du ansluter till instrumentet är individuellt kalibrerade med eget minne med kalibreringsdata. Kalibreringsprotokoll och sparade mätningar kan överföras till PC.

Mer information om kalibrering och service hittar Du under Service.


Swema 3000 produktblad

Swema 3000 manual

SwemaTwin Bluetoothmodem

Swema 3000 uppgradering

SwemaTerminal 2.0 PC-kommunikation

0..50°C, gäller instrumentet
RS232, USB dataöverföring
2st 1,5V batterier
Tid och datum för varje mätning Minnet rymmer:
16.000 rader loggade värden med 2st värden per rad. ex: m/s, °C eller 1.300 mätprotokollSwema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta