Programuppdatering

Programuppdatering

Swema 3000 uppgradering

Uppgradering av programmet i Swema 3000

Viktigt!
Alla loggade och sparade data (mätningar och filer) som är sparade i instrument försvinner när man uppgraderar till 5.20 eller högre. Uppdatering påverkar varken mätosäkerheten eller kalibreringsdata.

1. Hämta filen 764650 Program 3000 536.pro till din PC.

Se programhistorik.
Swema 3000 programhistorik.pdf

2. Sätt på instrumentet när det är inkopplat till PC:n med USB-kabeln. Starta sedan programmet SwemaTerminal 2 på PC:n. Sök och öppna instrumentet.
3. I “SwemaTerminal 2” programmmet så väljer du "Uppdatera Swema 3000" och sedan markerar du programmet "764650 Program 3000 xxx.pro" - det du sparat på PC:n i steg 1 och klicka på Öppna.

4. Vänta tills instrumentet stänger av sig och ett OK meddelande visas.

VARNING!! Om inte instrumentet stänger av sig läs "Hjälp".

5. Slå på instrumentet. Den nya programversionen visas på displayen.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93