Temperaturmätare mm

Temperaturmätare mm

Swema 3000 pappersindustri

[Se större]
Swema 3000 är ett universalinstrument som med SWT 316 används för att mäta yttemperatur på pappersvalsar.
Med HC2-IM105 mäts relativ fukt i pappersmaskinen.
Med modellen Swema 3000md, alt. Swema 3000mdH+ för mycket höga hastigheter, mäts lufthastigheten med ett prandlrör med den inbyggda difftryckgivaren. Knappa in tvärsnittsarean i instrumentet så beräknas dessutom luftflödet.
Med Swema 3000 kan mätvärden sparas och överföras via USB till PC.

0...200°C med SWT 316
±2°C med SWT 316
I övrigt se vald givare

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93