Temperaturmätare

Temperaturmätare

Swema 3000 Temperatur

Till Swema 3000 instrumentmodeller finns olika Pt 100-givare som kan mäta temperatur i luft, vatten, vätskor och pulver och på ytor. Varje Pt 100-givare är 4-ledar koppad och individuellt justerad och kalibrerad, vilket ger en hög noggrannhet. Alla mätmetoder för att samla in och presentera mätvärden fungerar för Pt 100-givare.

Termoelement kan kopplas till modellerna Swema 3000d, md och mdH+. I LOG-mode visas och loggas termoelementets temperatur.

Loggade och enskilda mätningar kan sparas i minnet och överföras till PC.

De enskilda Pt 100- och termoelemntgivarna finns i högerkolumnen.

Pt/Ni 100 ingång:
-200...850°C
Mätoäkerhet (95% konfidens)
±0,04% avläst värde, lägst ±0,1°C, exklusive givare

Termoelementingång Typ K:
-270...+1372°C
Termoelement passar
Swema 3000d / md / mdH+

Upplösning: 0,01°C
Se givares tekniska data för mätosäkerhet för Swema 3000 inklusive givaren

Universal

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93