Lufthastighet med Swema 3000

Lufthastighet med Swema 3000

Swema 3000 Lufthastighet

[Se större]
Välj anemometer, tryckgivare eller draggivare (riktningsoberoende) i listan till höger för att mäta lufthastighet. Givarna passar samtliga Swema 3000 instrumentmodeller. Till en tryckgivare kopplas ett prandltlrör för att visa hastigheten. Med den inbyggda tryckgivaren (manometern) i Swema 3000md eller Swema 3000mdH+ kan du också mäta lufthastighet.

Drag-givaren SWA 03 mäter lufthastighet i alla riktningar. 0...3 m/s.

Ett Prandlrör kan mäta lufthastighet från minimum 1 m/s upp till 50 m/s eller högre.

En varmtrådsanemometer går från 0,1...30 m/s.

Unika mätmetoder


För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätmetoder. Till exempel Comfort (CO) för draggivaren och Loggning (Log) finns för alla givare.Överföring av protokoll till PC

SwemaUSB_icon.jpg SwemaUSB för PC (USB-kabel medföljer instrumentet)

SwemaTerminal för PC (Extra PC-kabel)×Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta