Universallösning

Universallösning

Swema 3000 Luftflöde

[Se större]

Swema 3000-serien luftflöde

Swema 3000-serien har flera olika instrumentmodeller. Du kan använda samma givare till samtliga modeller för att mäta luftflöde.
Med den inbyggda manometern i Swema 3000md eller mdH+ kan du också mäta luftflöde.

Unika mätmetoder

För varje givare och för den inbyggda manometern finns flera mätmetoder. Till exempel Comfort (CO) för draggivaren, Backpressure (Bp) för SwemaFlow 125 och Loggning (Log) finns för alla givare.

Manometer

Manometern är en difftrycksgivare som kopplas direkt till ett ventilationsdon och med hjälp av K-faktorn visar displayen luftflödet. Kopplas ett Prandtlrör till manometern fås en hastighet som instrumentet räknar om till ett luftflöde med angiven kanalarea.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93