Fuktlogger

Fuktlogger

Swema 3000 Fukt

Swema 3000-serien luftfuktighet


Swema 3000-serien har flera olika instrumentmodeller. Du kan använda samma givare till samtliga modeller för att mäta relativ fukt.Unika mätmetoder


För varje givare finns flera mätmetoder. Till exempel loggning (Log).Överföring av protokoll till PC
SwemaUSB_icon.jpg SwemaUSB för PC (USB-kabel medföljer instrumentet)

SwemaTerminal för PC (Extra PC-kabel)×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93