SWT 315

Art.nr: 760660 [Se större]
Teleskopisk givare. SWT 315 är en Ni100 givare som används för mätning yttempertur på pappersvals i pappersmaskiner. SWT 315 har fyra hjul för att löpa fritt och stabilt på roterande cylinderytor.

SWT 315 ger snabba och noggranna mätresultat i moderna pappersmaskiner.

Utvecklad för sin applikation
SWT 315 är en temperaturgivare för de handhållna instrumenten SwemaTemp 20 och Swema 3000. SWT 315 utveckades och testades speciellt för pappers- industrin i samarbete med Lunds tekniska universitet. Den ledade kopplingen ger en säker mätning vid olika vinklar för teleskopskaftet.

Hög noggrannhet i snabba pappersmaskiner
Givaren är i kontakt med cylindern genom det starka och flexibla metallbläcket. Detta gör att SWT 315 erbjuder unik noggrannhet i snabba pappersmaskiner. Den lilla friktionsvärmen som bildas av kontakten mellan givare och cylinder (1°C) avleds av mätutrustningen till den omgivande luften.

Kopplas till olika instrument
SWT 315 kan kopplas till antingen SwemaTemp 20 eller Swema 3000.

Varför SWT 315 är bättre än reflektorgivare
SWT 315 har ersatt SWT 215. Den äldre SWT 215 mäter temperaturen utan kontakt med en reflektor. Det är ett mellanrum på 1 mm mellan givare och cylinder. I moderna pappersmaskiner med hastigheter upp till 2000 m/min påverkas SWT 215 av en luftström som kan kyla givaren upp till 10°C. För pappersmaskiner med hastigheter över 500 m/min rekomenderar vi att SWT 215 ersätts med SWT 315.

Varför SWT 315 är mycket bättre än IR vid mätningar på cylindrar.
De flesta cylindrar är blanka och reflekterar strålning. Det är därför stor risk att man mäter omgivningstemperaturen och inte cylindertemperaturen. Vissa våglängder av infrarödstrålning reflekteras även av fukt.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93