%RF i ventilaltionskanal

%RF i ventilaltionskanal

SWHP 28-HC2

Art.nr: 767560
SWHP28-HC2 är en givare för mätning av relativ fukt och temperatur i ex. kanaler och vid torkning av betongbjälklag, det går även bra att mäta fukt i rumsluft.

Swema 3000 med givare SWHP 28-HC2 mäter relativ fukt och temperatur. Swema 3000 kan beräkna daggpunkten och luftens vatteninnehåll (g/kg torr luft).
Det är även möjligt att lagra protokoll och logga.

Filter i sintrat stål ET-Z10 (art.859855) med porstorlek 5μm ingår. Som tillval finns filter i teflon med porstorlek 10μm (SP-TS12, art.859868) och i metallnät 20-25μm (ET-D10, art.859867). Ett tätare filter skyddar bättre för partiklar och klarar högre lufthastighet, men behöver längre tid för att uppnå fuktjämnvikt.


Mätområde:
Fukt: 0…100%RF
Temperatur: -40…+85°C
Noggrannhet:
± 0,8%RF vid +10..+30°C
±1,3%RF vid +30…+60°C
± 1,8%RF vid +60…+85°C
±1,3%RF vid -10…+10°C
± 2,3%RF vid -30…-10°C
± 3,3%RF vid -40…-30°C
± 0,3°C
Mått:
L = Instick 280mm Totalt 460mm
Ø = 10mm

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93