Om Rotronic

Om Rotronic

Rotronic

Rotronic AG, Schweiz, är med sina 50 års erfarenhet av instrument för mätning av relativ fukt och temperatur, en ledande tillverkare i branschen. Rotronic har utvecklat digitaltekniken och HygroClip-konceptet med Airchip 3000, vilket ger flexibilitet, precision och en hög grad av funktionalitet. Produkterna uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR part 11 och GAMP 5.
Rotronic HygroClip2 fukt & temperaturgivare är kompatibel med samtliga enheter i den nya Rotronic-generationen, utan ytterligare kalibrering eller justering. Rotronic tillverkar även produkter för mätning av bl.a koldioxid och differenstryck. Sortimentet omfattar transmittrar, loggrar, handinstrument och givare, från enklare till avancerade applikationer.
HW4, PC programvara för avläsning, loggning, justering, kalibrering m.m. av samtliga Rotronic-produkter. De flesta Rotronic-produkter är försedda med USB-kontakt för enkel anslutning till dator.
RMS, Rotronic Monitoring System, webbaserat övervakningssystem med fjärravläsning. De senaste inom Rotronics utveckling.

För mer information, besök gärna Rotronics hemsida. På hemsidan kan ni bl.a. ladda ner uppdateringar för programvaror och instrument: www.rotronic-humidity.com

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93