PC-program

PC-program

Rotronic HW4 programvara

Art.nr: 859 HW4
• Övervakning av instrument och givare
• Loggning av mätvärden på PC
• Larmfunktioner
• Tabell och grafisk display av mätvärden
• Rumslayout grafik med levande mätvärden
• Konfiguration av instrument
• Programmering och datahämtning från dataloggrar
• Kalibrering och justering av givare
• Psykrometriska beräkningar
• Tilldela användarrättigheter


Rotronic HW4 är ett PC-program för att konfigurera, läsa av, kalibrera och justera Rotronics dataloggrar, transmittrar och givare. HW4 möjliggör en säker övervakning, loggning, registrering, kartläggning, analys av data samt alarm för relativ luftfuktighet, temperatur, CO2 och differenstryck. Programmet uppfyller myndighetskrav för bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, och används som en del av kundernas kvalitetssäkring.
Programmet kan användas till obegränsat antal instrument (beror på kapaciteten hos PC och tillgängliga portar). On-line visning av uppmätta och beräknade värden (daggpunkt mm) - begränsat till ett instrument i taget (instrumentet kan ha flera givare). Automatisk lagring av de senaste uppgifterna i en tillfällig online-buffert. Loggning av uppmätta och beräknade värden till PC (kan göras samtidigt med lokal dataloggning). Lätt att läsa diagram och tabeller. Dataanalys av medelvärde, standardavvikelse och min/max. Utskrift i tabell eller diagram. Automatisk igenkänning och identifiering av instrument och loggrar. Justering och kalibrering av HygroClip och HygroClip 2 digitala givare. Inbyggd säkerhet för att skydda mot manipulation av inspelad data.

Denna produkt är ett tillbehör för följande produkter:
Rotronic HygroFlex-transmittrar & givare, HygroLog-dataloggrar och HygroPalm-handhållna instrument.

HW4-E
Visualisering av dataloggrar och uppmätta värden, programmering dataloggrar, datahämtning, skalning, instrumentinställningar, service och konfigurationsverktyg för Rotronic instrument och givare, tidssynkronisering, justering och kalibrering av Rotronic givare. Ingen lösenordsskydd.

HW4-P (professional)
Nätverkstillämpningar inom bl.a läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Alla funktion som i Standard Edition HW4-E. Fullgör kraven för elektronisk datalagring och signaturer (21CFR Del 11, bilaga 11). Gruppering av enheter, nätverk (RS485), överlappande grafer, larmfunktion, utskrift av justerings- kalibrerings- och konfigureringsrapporter, spara/logga mätdata automatiskt, rumslayout, lösenordsskydd, användarskydd.

HW4-OPC
Alla funktioner som i Professional Edition HW4-P.
Innehåller en OPC-server med vilken data kan integreras i kundens egen programvara


HW4-Trial (testversion)
Professional Edition HW4-P med full funktionalitet, inklusive OPC för HygroLog NT, HygroFlex, HygroLab, HygroPalm instrument. Demoversionen kan laddas ner och testas i 30 dagar.


YouTube.com video not visible? Try this link: Vimeo.com - ROTRONIC HW4 Software - Monitoring, Alarming & ReportingFör en testversion av HW4, klicka på följande länk:

Rotronic HW4-Trial


×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93