Röktrycksaggregat

Röktrycksaggregat

RTA80

Art.nr: 572100
För att kontrollera om en skorsten är tät bygger man upp ett övertryck i skorstenen och pyser ut rök. Hyltec RTA 80 har en inbyggd rökgenerator, fläkt och tryckmätare. Med fläkten byggs ett övertryck i skorstenen upp. Övertrycket ställs in och fläkten håller detta. Med hjälp av en knapp levererar aggregatet rök så att man lätt kan se var skorstenen läcker. RTA80 använder en ogiftig rökvätska.

Installation:
Skorstenen tätas i övre ändan och en slang sticks in i rökgaskanalen nära eldstaden. Slangen avtätas. Slangen ansluts sedan till Hyltec RTA80.Levereras med väska och slang.
Rökvätska och tätningskuddar ingår ej.Maximalt tryck: 80 Pa
Rök generering: Rökvätska eller rökpatron
Kanallängd 12m
Mått: 34x34x20cm
Vikt: 6.5 kg
230 V AC
Kalibreringsintervall: 1 år

×Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta