R2

Art.nr: 588111
R2 är en nyutvecklad radonmätare för snabb och noggrann radonmätning. Den är svensktillverkad, patenterad och bygger på senaste mätteknik och varje enskilt instrument är kontrollmätt av SSM (Statens Strålskyddsmyndighet). Tester visar på mycket hög noggrannhet, se Pdf-fil.

Relativ fukt & temperatur
Förutom radon så loggar R2 även temperatur och relativ fuktighet. Vid loggning av radon kan det vara intressanta att även logga dessa storheter för att få bättre koll på om omgivningsmiljön ändrats under mätningen tex av öppna fönster eller dörrar.

R2 är mycket enkel att använda, lysdioder visar rött eller grönt för över eller under gränsvärde.

Ny teknik
R2 mäter radondöttrar istället för Alfa artiklar från radonsönderfallet. Denna mätmetod innebär att man kan använda mindre sensorer (sönderfallet sker direkt på sensorn, med hjälp av högspänning) och mindre mätkammare. Fördelarna blir många:
snabb, redan efter 4 timmar rätt mätvärde inom ±10 % vid 200 Bq/m3, mätområde 10 - 10000 Bq/m3, liten och lätt, fickstorlek och vikt 200 gram, förinställbart gränsvärde, minne för mer än 4 månaders mätning informativa mätkurvor, programvara kompatibel för Windows XP, Windows Vista samt Windows 7 ingår (laddas ner nedanför).

Radonmätaren placeras på mätstället och mätningen påbörjas när strömmen ansluts. Efter avslutad mätning ansluter Du R2 till en PC och får upp ett diagram som visar hur radonhalten varierat över tiden. Tabellen nedan visar hur snabbt noggrannheten ökar med tiden och redan efter en timme är ±20% vid 200 Bq.

Bq/m3 ±10% ±20%
50 12 Tim 3 Tim
200 4 Tim 1 Tim
400 2 Tim 1 Tim

Här finns den senaste versionen av R2´s progamvara för att presentera mätdata (filstorlek c:a 3 Mb): R2-V2.14.exe

Installationsanvinsningar och användning av programmet står beskrivet i manualen:
R2 Bruksanvisningar

TestresultatR1

Levereras med
Väska
Nätadapter 220V
USB-kabel för anslutning till PC
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta