Partikelanalys

Partikelanalys

Partikelpump

Art.nr: 587100
Metoden används för att ta reda på vilka sorts partiklar som finns i luften. Till exempel i ”sjuka hus”.

Vid tilluftsventilation undersöks om partikelstorleken motsvarar filterkvalitén. Vid t ex F7-filter ska 50% av 0.4µm partiklarna filtreras. Av erfarenhet visar 30-35% av tilluftsproverna på dålig tilluft. Människans flimmerhår kan filtrera partiklar över 1 µm.

Partiklar ner till 0.1 µm koncentreras på filterhållaren genom att suga luft med en pump genom membranet.

Filterhållarna (mätstubbarna) skickas sedan till Swema. Filtren analyseras: Först fixeras partiklarna med guld och kan därefter undersökas proverna i ett svepelektronmikroskop. Partiklarna mängd bedöms: hög, medel eller låg koncentration.
Partiklarnas typ bedöms:
organiskt, oorganiskt eller biologiskt.

Asbest, bakterier, mögel, pollen, olika fiber – organiskt material, samt onaturliga avvikelser upptäcks.

Hos Swema kan du köpa eller hyra en pump för provtagning. Mätstubbar kan köpas för att sedan användas vid provtagning och skickas för analys.

Hyra av pump: 300 kr i grund avgift + 100 kr/dag.


×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93