Mögel vakt

Art.nr: 859042
Om fuktigheten på väggens yta blir för hög finns det risk att mögel börjar växa på väggen.
DampGuard mäter relativa fuktigheten på väggens yta med hjälp av
Rotronics unika Hygromer-givare. Givaren är utformad så att vattenmolekylerna tränger igenom den och ger en representativ mätning för luftfuktigheten vid väggens yta.
När gult eller rött ljus indikeras så kan mögel bildas.
Öppna ett fönster eller sätt på ventilationen tills grönt ljus visas.

Mögel är en mikroorganism som trivs väldigt bra och kan börja växa i omgivningar där den relativa luftfuktigheten är runt 70-80%. Mögel producerar små sporer som blandas med luften i enorma mängder och på så vis riskeras att andas in. Dessa sporer kan bland annat utlösa allergier liknande de som orsakas av pollen. Fukt och mögel i instängda omgivningar kan ha stor effekt på de boendes hälsa. Mögeluppkomst i byggnader kan leda till stora renoveringskostnader, speciellt i bostadshus.
DampGuard visar med lysdioder hur stor risk det är att mögel kan uppstå.

×Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta