Ljud & oljud i byggnader

Art.nr: Kurs L
Kursen vänder sig till dig som vill kunna utföra det praktiska ljudmätningar i byggnader.


Program
9:00 Välkomna, presentation
9:15 Vad är ljud
9:45 Vilka krav ställs på ljudnivån i byggnader?
10-10:15 Fikapaus
10:15 Praktiska mätningar, med olika klassade instrument
11:00 Paus
11:10-12:00 Tolkning av mätresultatet.
12-13 Avslutning med Lunch
Ing, Stig Hagberg

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93