Inneklimat

Art.nr: Kurs I
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig hur man mäter upp inneklimatet.
Kursinnehåll:
Termiskt inneklimat - ISO 7730
CO2, partiklar

Kursledare är
Civ.ing Carl Welinder

Kursen hålls för minst 6 deltagare

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93