HygroLab 3 AW Quick

Art.nr: 859062
• Vattenaktivitet
• Fukt
• Temperatur
• 1-4 utbytbara givare
• Resultat på några minuter


HygroLab 3 AW Quick bordsinstrument för mätning av vattenaktivitet samt %RF och temperatur. Snabb mätning av vattenaktivitet (fria vattnet) i de flesta hygroskopiska material via programmvaran AW-Quick och medföljande proben HC2-AW. Finns nu även i ny version HygroLab C1 med USB anslutningar för givare HC2-AW-USB


Relativ fukt och temperatur mäts av alla givare som kopplas till HygroLab. Relativ fukt är ett mått på vattenångan i luften i relation till hur mycket vattenånga luften kan maximalt kan ta upp vid den aktuella temperaturen.

Vattenaktivitet är en annan benämning på relativa fuktigheten /100 när fuktjämnvikt råder mellan ett material och omgivande luft. HygroLab 2 och 3 kan visa vattenaktivitet. En speciell vattenaktivitetstation ansluts då. En vattenaktivitetstation är en sluten behållare där relativa fuktigheten i jämnvikt med materialet mäts. Detta presenteras sedan som ett vattenaktivitetsvärde. Vattenaktivitet 0...1 Aw motsvarar alltså relativ fuktighet 0...10 %RF vid jämnvikt. Vattenaktivitet är ett viktigt mått för många hygroskopiska produkter. Vattenaktivitsmäningar utförs i mat- och läkemedelsindustrier samt på forskningslaboratorier. Till HygroLab kan man koppla både HygroClip fukt och temperaturgivare och AWC-DIO digital vattenaktivitetsgivare med god långtidstabilitet. AW-Quik funktionen finns i programvaran HW3 och i HygroLab 3. Den beräknar vattenaktivitetsvärdet med hög noggranhet redan efter ca 5 min. Vattenaktivitets mätningen är baserad på principen om att skapa fuktjämnvikt melan luft och materal i ett begränsat utrymme.

Vattenaktivitet i relation till fuktkvot
Eftersom vattenaktivitet mäter det fria vattnet ger vattenaktivitet en bättre information än fuktkvot.
För syntetiska produkter kan vattenaktivitet kan användas för att indirekt mäta fuktkvot: g vatten / g torrt material. (Vatteninnehåll)
Då måste man ta fram en sorptionskurva vid en specifik temperatur. Genom att första mäta vattenaktiviteten för ett prov och sedan väga det före och efter torkning. Detta görs för olika vattenaktivitetsvärden och plottas i en graf. Man får på så sätt fram sorptionskurvan gällande en viss temperatur, som visar relationen mellan fuktkvot och vattenaktivitet.
För de flesta naturprodukter kan man inte ta fram en tillförlitlig sorptionsisoterm-kurva och vattenaktivitet ska i dessa fall se som ett separat mått.

HygroLab arbetar med senaste digitala teknik. Givare kan bytas snabbt och utan att man förlorar i noggranhet då kalibreringsdata finns lagrat individuellt i varje HygroClip-givares minne. Den digitala signalbehandligen gör instrumentet mycket stabil och mindre känslig för t ex störningar och temperatur växlingar än motsvarande analog mätutrustning.

Produktblad HygroLab 3Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta