HD 2010

Art.nr: 582112 [Se större]
HD2010 är ett klass 1 precisionsinstrument för ljudanalys i allmän och laboratoriemiljö (IEC 651).

3 storheter kan väljas för direkt visning på displayen vilket gör att du snabbt och enkelt kan få fram korrekta mätresultat. Till exempel kan Ljudtrycksnivån (LFp, Ekvivalent ljudtrycksnivå (Leq) och Maximal ljudtrycksnivå (LFmx) visas för mätvärden enligt Boverkets ByggRegler.
Alternativt kan man mäta Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h (Lep,d), Maximal ljudtrycksnivå LpAFmax (LFmx) och Impulstoppvärde LpCpeak (Lpkmx) för att få mätvärden som passar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller ”AFS 2005:16”
"Mer info om ljudmätning"

Man kan logga tre parametrar samtidigt och spektralanalysen kan utföras i realtid. Välj mellan:
LE A-vägd beräknad ljudexponeringsnivå (SEL)
Leq Z, C & A Ekvivalent ljudnivå under viss tid (ex 24h)
LFmx Z, C & A Snabb maximal ljudtrycksnivå
Limx Z, C & A Impuls maximal ljudtrycksnivå
Lpk Z & C Momentan Peak-nivå, dB Z eller C
Lpkmx Z & C Maximal Peak-nivå
Leq1 Z, C & A Momentan ekvivalent ljudnivå, dB Z, C eller A
LFp Z, C & A Snabb ljudtrycksnivå
LSp Z, C & A Långsam ljudtrycksnivå
Lip Z, C & A Impuls ljudtrycksnivå
LSmx Z, C & A SLOWSnabb maximal ljudtrycksnivå
LSmn Z, C & A Långsam minimal ljudtrycksnivå
Limn Z, C & A Impuls minimal ljudtrycksnivå
Lep,d A Daglig ljudexponeringsnivå, A-vägd (ECC/86/188)
Dose A-vägd dos
Dose, d A Daglig A-vägd dos

Den stora displayen och möjligheten att logga och analysera värden på en PC, underlättar ljudanalysen. HD 2010 går att välja med flera olika tillbehör och utrustningsnivåer för att enkelt kunna anpassas till dina egna behov.

Som standard levereras HD 2010 med Oktavband, 1/3 oktavband finns som extra option. Detta gör att man även kan mäta lågfrekvent buller, visst infraljud & visst ultraljud (kostar 4000:-). HD 2010 är även utrustad med 4MB minne och "Data Logger" dvs att man kan logga mätvärden i instrumentet.

HD 2010 går även att beställas med beräkning av efterklangstid.

Manual HD 2010
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta