Disto D8

Art.nr: 585107
• Färgskärm och 4x zoom
• BlueTooth
• Lutningssensor 360°


Disto D8 mäter avstånd med en laserstråle. Du mäter mellan laserpricken och instrumentets framkant eller bakkant. Rikta ej laserstrålen mot ögon.

Leica Disto D8 är i grunden en D5 men även utrustad med BlueTooth som gör det möjligt att trådlöst föra över mätvärden till en PC. Disto D8:s lutningssensorn mäter 360° vilket är användbart t.ex. när lutning på innertak ska mätas. Precis som Leica Disto D5 har mätaren färgskärm och bildsikte med 4x zoom som låter dig se direkt i displayen vart du siktar. Mätdata presenteras tydligt i displayen och navigeringen i menyerna sker intuitivt. Självklart kan du automatiskt beräkna ytor, volym, Pythagoras sats m.m.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93