Disto D210

Art.nr: 585109 [Se större]
• Behändig lasermätare
• Snabb och enkel
• Belyst display
• Avstånd, Area, Volym
• Pythagoras sats


Disto D210 avståndsinstrument mäter avstånd med en laserstråle. Du mäter mellan laserpricken och instrumentet (framkant eller bakkant). Rikta ej laserstrålen mot ögon.

Genom att ändra vinkeln mot en yta kan Disto D210 visa min, max och medelvärde av avståndet för ex. diagonalmätning av rum. Med hjälp av inbyggda räknefunktioner kan Du få area och volym, lägga till och dra ifrån mått, samt beräkna avstånd med Pythagoras sats.

De senaste 10 mätningarna finns kvar i minnet och när det är mörkt kan displayen tändas så att Du lätt kan fortsätta arbeta.

Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta