A400 Standard

Art.nr: 571271
• 4 års garanti
• Enkelt menysystem
• Stor OLED färgdisplay
• Mätsond 540mm


A400 från Wöhler ger snabbt en bild av hur effektiv förbränningen är med hjälp av en flexibel fast mätsond.

På den stora OLED färgdisplayen kan alla mätvärden visas på samma gång, det går även att få grafer. Alla inställningar görs enkelt i ett menysystem som styrs med fyra knappar.

A400Pro Standard har 4 års garanti på instrumentet.

A400Pro Standard mäter 02, C0, rökgastemperatur, förbränningsluftens temperatur samt differenstryck.
Instrumentet beräknar CO2, daggpunkt, rökgasförlust (Qs), verkningsgrad (ETA), luftöverskott (Lambda) samt kondenseringsöverskott.

Instrumentet har förinställda bränslekoder för t. ex. olja, ved, pellets, naturgas, kol, gasol, och stadsgas.

Med hjälp av IR-skrivaren TD-100 kan man skriva ut test rapporter. (Medföljer ej. Tillval)

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93