A400 Avancerad

Art.nr: 571275
• 4 års garanti
• Stor OLED färgdisplay
• Enkelt Menysystem
• Flexibel mätsond
• IR-skrivare ingår


A400 A från Wöhler ger snabbt en bild av hur effektiv förbränningen är med hjälp av en "flexibel" mätsond.

På den stora OLED färgdisplayen kan alla mätvärden visas på samma gång, det går även att få grafer. Alla inställningar görs enkelt i ett menysystem som styrs med fyra knappar.

A400 A har 4 års garanti på instrumentet och givare.

A400 A mäter 02, C0, rökgastemperatur, förbränningsluftens temperatur samt differenstryck.
Instrumentet beräknar CO2, daggpunkt, rökgasförlust (Qs), verkningsgrad (ETA), luftöverskott (Lambda) samt kondenseringsöverskott.

Instrumentet har förinställda bränslekoder för t. ex. olja, ved, pellets, naturgas, kol, gasol, och stadsgas.

Med hjälp av IR-skrivaren TD-600 (medföljer) kan man skriva ut testrapporter.

×


Ring Swema 08 - 94 00 90
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93