Givare för låg daggpunkt

Fuktgivare och Fukttransmitter från Rotronic är redan ett världsbegrepp för mätning av relativ fukt och temperatur i luft.

Nu lanserar Rotronic daggpunktsgivare för tillförlitlig fuktmätning vid låga fuktnivåer

Daggpunktsgivare

Daggpunktsgivaren kommer med den senaste AirChip4000 tekniken, som beräknar ett mätvärde från ett genomsnitt av 8000 mätpunkter inom en 2 sekundersintervall. Detta tillsammans med HYGROMER® LDP-1 daggpunktsgivare ger mätresultat av allra högsta kvalitet.
Daggpunktsgivare kan med fördel användas i tryckluftssystem, kyltorkar och adsorbtionstorkar. Rotronic erbjuder även daggpunktsgivare med EX certifikat för miljöer med ATEX krav.
Lämpliga mätkammare, med ett definierat luftflöde och en snabbkoppling, för optimal daggpunktsmätning finns i POM-material alt i rostfritt stål. Basenheten kan också användas för egen anpassning.

- Mycket exakt daggpunkts- och temperaturmätning
- Klarar tryck upp till 100 bar
- HYGROMER® LDP-1 givarelement
- Utmärkt repeterbarhet
- Övervakning av fuktspår vid låga gränser
- Den senaste AirChip4000 tekniken
- Kompatibel med följande transmittrar:
Rotronic HF5
Rotronic HF5-S
Rotronic HF5-EX
Rotronic HF8
Rotronic PF4/P5
och handhållna instrument:
HygroPalm 32
HygroPalm 23A

Ex på lämplig applikation är kontroll av tryckluftssystem.

Instrument och Transmittrar

En rad instrument och transmittrar finns att välja bland för utbytbara HygroClip2 - HC2-givare. Utsignal finns i mA, V och digital signal. Tillsammans med noggrann kalibrering erhålls stabila och riktiga mätresultat för år framöver.


Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93