Tryckgivare

Givare och transmitter för mätning av Differenstryck, produkter utvecklade av Rotronic.

Differentialtrycket mäts och övervakas där även mindre skillnader i tryck kan ha en stor effekt. Användningsområdena sträcker sig från renrum (clean rooms), operationssalar och laboratorier till applikationer inom forskning, teknik och ventilations- och luftkonditioneringsindustrin (HVAC). Rotronic erbjuder transmittrar och renrumspaneler samt tillbehör för mätning av differenstryck.

Eftersom även relativ luftfuktighet och temperatur ofta behöver övervakas tillsammans med differenstryck är Rotronics mätinstrument för difftryck valfritt utrustade med temperatur- och fuktighetsgivare.


Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93