Termisk komfort instrument - ISO 7730

System för termiskt klimat från Swema. Drag, lufttemperatur, fukt och svart glob temperatur mäts och kompletteras med värden för klädsel samt fysisk aktivitet för att visa PPD, PMV och dragrisk.
Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 29 § Termiskt klimat anger att arbetsplatser ska ha lämpligt termiskt klimat anpassat efter hur tungt arbetet är. För ren temperaturmätning se bland annat temperaturmätare och värmekamera.

Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93