Radonlogger, radonmätare

Radoninstrument, radonmätare och radonlogger från Swema. Radon är en radioaktiv gas som finns i viss mark och i byggmaterialet blåbetong. Radon från marken kommer lättare in i byggnaden vid tjäle.

Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93