Multimeter, Energilogger

Energiinstrument / multimeter / energimätare / ellogger används för att mäta och logga ström, spänning, effekt och elenergi. För att säkerställa rätt mätvärde bör Din multimeter mäta med s.k. True-RMS. Använd multimeter minst klassad i kategori III för mätning i eldistributionsnät i industrimiljö. Multimeter i kategori IV, den högsta klassningen, gäller för mätningar före t.ex. huvudsäkring eller elmätare. En energilogger är ett utmärkt sätt mäta energin över en fas. Andra typer av loggrar från Swema är bl.a. fuktlogger, koldioxidlogger och ljudlogger.Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93