Anemometer - lufthastighetsmätare

Anemometer, draggivare, och tryckinstrument med prandtlrör är olika typer av lufthastighetsmätare som mäter lufthastighet. En anemometer kan vara en givare av varmtrådstyp eller en riktningsoberoende draggivaren. Vissa instrument kan också beräkna och visa luftlöde. Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 25 § anger att för dragskåp ska fronthastigheten vara lägst 0,5 m/s i lucköppningen när ett arbete pågår. 28 § anger att dragskåpets ska kontrolleras minst en gång per år. Swema tillhandahåller även instrument för att mäta luftflöde.


Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93