Inspektionskamera, endoskop, tachometer

Inspektionskamera och endoskop inspekterar i dolda kanaler, väggar och andra utrymmen. Inspektionskamera används för ventilationskanaler, skorstenar mm. Inspelning och lagring av bilder kan göras med nästan alla modeller. Endoskop kräver endast en liten öppning. Tachometer används för varvtalsmätning av tex. fläktar. 5% rabatt på alla modeller
Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93