IR termometer, IR mätare

IR termometer, IR-instrument, IR-mätare eller IR-pistol som den också kallas mäter yt-temperatur. IR-pistolen är en typ av temperaturinstrument. En IR termometer tar in den infraröda strålningen från en yta och omvandlar den till en temperatur. Med en förminskande optik förminskar en IR termometer mätytan. T.ex ger optiken 20:1 en mindre, mer fokuserad mätyta på ett visst avstånd jämfört 11:1. Lasern är bara ett riktmedel och mätytan är alltid större än en enskild laserpunkt. En värmekamera är en avancerad typ av IR-mätare som kan visa en värmebild av det man mäter på. Swema erbjuder också temperaturmätare och temperaturlogger.


Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93